Psychoterapia dorosłych

Pomoc dla osób, które chcą dokonać trwałych i głębokich zmian w swoim życiu, które odczuwają, że emocje utrudniają im budowanie relacji z ludźmi, bliskich więzi, osiąganie celów prywatnych czy zawodowych lub zmuszają ich do zachowań, które nie przynoszą ukojenia.

 

Leczenie osób dorosłych  z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami nerwicowymi – lękami, natręctwami, zaburzeniami dysocjacyjnymi, zaburzeniami adaptacyjnymi, pourazowymi, zaburzeniami objawiającymi się pod postacią somatyczną, zaburzeniami osobowości.