Okołoporodowa pomoc psychoterapeutyczna

Dla kobiet lub mężczyzn przeżywających nasilone emocjonalne trudności, związane z narodzinami dziecka, bądź to w okresie planowania ciąży, w czasie trwania ciąży, jak również po porodzie. Dla matek doświadczających problemów z karmieniem i opieką nad noworodkiem., którym trudno odnaleźć się w nowej roli, które odczuwają nieustające zmęczenie, silny niepokój, smutek, złość, rozczarowanie.

 

Narodziny dziecka to zmiana w życiu, której skutki odczuwa się na wielu poziomach: ciała, tożsamości, więzi z partnerem, w relacjach z własnymi rodzicami, w relacjach z innymi ludźmi, w aktywności społecznej, zawodowej i in. Niewystarczające wsparcie w otoczeniu oraz trudne doświadczenia w relacjach z własnymi rodzicami, mogą utrudniać przystosowanie do tych zmian. Ponadto nieplanowane, często traumatyczne doświadczenia, mogą zaburzać budowanie więzi z dzieckiem,  pozytywną identyfikację z rolą matki czy ojca, jak również prawidłowy rozwój dziecka.

 

Podjęcie psychoterapii zalecane jest osobom, które czują, że towarzyszące rodzicielstwu emocje są dla nich zbyt trudne, którzy nisko oceniają siebie w roli matki lub ojca, odczuwają dużo lęku, miłość miesza się z niechęcią, wrogością, smutkiem czy poczuciem winy.

 

W zależności od diagnozy problemu w terapii może uczestniczyć mama razem z dzieckiem.